Traffic of Favours/ Venice

Traffic of Favours

curator: Jagna Domżalska

cooperation with MAK Gallery

poster design: Olek Modzelewski

Calle de la Regina, Sestiere Santa Croce, 2261, 30135 Venezia VE, Italia

The whole world moves due to the exchange of favours – the movement of people is due to the movement of favours. Gateway cities will only let in those who are considered worth letting in. Tickets open up doorways. Further progress is a promise based on complicated structures of kindness and duty.

The ones to whom it is worth giving a favour will expect to owe a level of gratitude. They will build the foundations of a relationship with you. These foundations will build up: they will erect constructions, which in turn will speed up interactions between you. Newcomers who have nothing to lose will see to create a new construction. Each commitment represents a brick taken out of the wall – when it is not possible to jump over it, it is better to slowly crumble it.

Exclusivity and separation trigger off exchange. Disconnection and stoppage is a primal construction.

The tourist and the local inhabitant pass each other without touching. The world will not stop spinning, although as they say, the East is only a hypothesis.

 

Cały świat przemieszcza się za przysługi – ruch ludzi, to ruch przysług. Miasta-śluzy wpuszczą tych, których opłaca się mieć w sobie. Bilety otwierają przedsionki. Dalsze przejście to promesa oparta na skomplikowanych strukturach uprzejmo-powinności.

Ten, komu opłaca się dać ci kawałek oczekuje przymilnej formułki atencji. Na twojej uwadze zbuduje fundament. Te się nawarstwią: wzniosą budynki, nakręcą handel. Przyjezdni, którzy nie mają już nic do stracenia stworzą mimowolnie kolejne miasto. Każde zobowiązanie to jedna cegła wyciągnięta z muru – gdy nie da się go przeskoczyć lepiej jest kruszyć powoli.

Wyłączność i separacja uruchamiają wymianę. Rozdzielenie i zatrzymanie, to konstrukcja prymarna.

Turysta i autochton mijają się bezdotykowo. Świat nie przestanie się kręcić, choć jak mówią, dzisiejszy wschód jest tylko hipotezą.